close up van de drie rondleiders
team


stichting restauratie schildering kapel rondleiding activiteiten & verhuur financiering en sponsoring contact HOME
 


team

Inmiddels is er een team van rondleiders: Peter Bodelier, Marjo Büsse en Paul Elich.

Marjo Büsse en Paul Elich zijn door Peter Bodelier uitvoerig ingewerkt in diens lang beproefde methode van uitleg.
Gedrieën hebben zij inmiddels vele uren doorgebracht met samen opnieuw kijken naar de muurschilderingen, vergelijken van elkaars ideeën van interpretaties en manieren van presenteren.

Beide nieuwe rondleiders hebben ieder een eigen stijl van presenteren en leggen, al naar gelang de eigen persoonlijke interesse, nét even àndere accenten in het verhaal.Marjo Büsse, voormalig lerares, vindt het heel leuk om mensen iets te vertellen over de kapel.

Paul Elich, met o.a. een bouwkundige achtergrond, zegt:
" De schilderingen kunnen, bij eerste aanblik, overrom- pelend zijn: een veelheid aan kleuren, vormen, figuren, symbolen en taferelen.Met mijn verhaal wil ik mensen een beetje wegwijs maken: wie is wie, welke symbolen zijn er, wat is de onderlinge samenhang tussen de verschillende scenes. Zodat dit werk van Hans Truijen toegankelijker wordt."                                   terug

M
foto van het team van rondleiders