detailfoto verkeersbord
Stichting Catharinakapel Lemiers


stichting restauratie schildering kapel rondleiding activiteiten & verhuur financiering en sponsoring contact HOME


  Bestuursleden
:

  Margot Hofman-Ruijters
  Frans Bodelier
  Jo Ruijters
  Peter Bodelier
  Marjo Büsse-Vossen
  Aadje Mein
  Jenny Wilms-Hofman
 

  Medewerkers
:

  Florian Mullenders
  Frans Bodelier

  Peter Bodelier
  Marjo Büsse-Vossen
 
René Walenbergh
 

voorzitter
secretaris
penningmeester
erevoorzitter

  Stichting Catharinakapel Lemiers
  Klaasvelderweg 15
  6295 AG Lemiers
  043 - 851 94 56 / Frans Bodelier
  info-stichting@catharinakapel-lemiers.nl / Frans
  Bodelier

 
  Beleidsplan:

  De Stichting Catharinakapel Lemiers is opge-  
  richt met als doel het restaureren en
tot 2025
  behouden van de tot voor kort zwaar aangetaste
  schilderingen van Hans Truijen in de kapel.

  Voor de financiering van het jaarlijks onderhoud
  aan de muurschilderingen van Hans Truijen en de
  dageljkse kosten is de Stichting Catharinakapel,
  naast de inkomsten die zij genereert met haar
  rondleidingen en overige activitetien, structureel
  aangewezen op fondsen en sponsoring.
Eveneens zal het geld voor grote incidentele uitgaven, eventueel verder onderzoek en een definitieve oplossing van het vochtpro- bleem bij de overheid, uit het bedrijfsleven, fondsen van instellingen en donaties van particulieren gezocht worden.

Sinds 1 januari 2013 is de Stichting Catharinakapel Lemiers aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
, tevens als culturele ANBI.
Hierdoor gelden interessante belastingvoorwaarden voor
donateurs bij giften, schenkingen en erfenissen.

Jaarverslag 2020
Financieel verslag 2020

Inschrijving KvK :      54843693
RSIN (fiscaal nr.):      8514 61 980
IBAN-
bankrekening:    NL29Rabo 0393051196 
BIC-nummer:            RABONL2U

oprichtingsakte