detailfoto verkeersbord
Stichting Catharinakapel Lemiers


stichting restauratie schildering kapel rondleiding activiteiten & verhuur financiering en sponsoring contact HOME


  Bestuursleden
:

  Margot Hofman-Ruijters
  Frans Bodelier
  Jo Ruijters
  Peter Bodelier
  Marjo Büsse-Vossen
  Jenny Wilms-Hofman

  Adviseur:
  Aadje Mein
 

  Medewerkers
:

  Florian Mullenders
  Frans Bodelier
  Jos Ehlen
  Marjo Büsse-Vossen
  Peter Bodelier
  René Kremer
  René Walenbergh
 

voorzitter
secretaris
penningmeester
erevoorzitter

  Stichting Catharinakapel Lemiers
  Klaasvelderweg 15
  6295 AG Lemiers
  +31 43 851 94 56 
  info-stichting@catharinakapel-lemiers.nl
  (Frans Bodelier)

 
Inschrijving KvK :54843693
RSIN (fiscaal nr.):  8514 61 980
IBAN-bankrekening:NL29RABO0393051196 
BIC-nummer:   RABONL2U
 

 

Beleidsplan:
De Stichting Catharinakapel Lemiers is opgericht met als doel het restaureren en tot 2025 behouden van de tot voor kort zwaar aangetaste schilderingen van Hans Truijen in de kapel.

Voor de financiering van het jaarlijks onderhoud aan de muurschilderingen van Hans Truijen en de dageljkse kosten is de Stichting Catharinakapel, naast de inkomsten die zij genereert met haar rondleidingen en overige activitetien, structureel
aangewezen op fondsen en sponsoring.

Eveneens zal het geld voor grote incidentele uitgaven, eventueel verder onderzoek en een definitieve oplossing van het vochtpro- bleem bij de overheid, uit het bedrijfsleven, fondsen van instellingen en donaties van particulieren gezocht worden.

Sinds 1 januari 2013 is de Stichting Catharinakapel Lemiers aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
, tevens als culturele ANBI.
Hierdoor gelden interessante belastingvoorwaarden voor
donateurs bij giften, schenkingen en erfenissen.

Jaarverslag 2020
Financieel verslag 2020
Oprichtingsakte