detailfoto verkeersbord
Stichting Catharinakapel Lemiers


stichting restauratie schildering kapel rondleiding activiteiten & verhuur financiering en sponsoring contact HOME


  Bestuursleden
:

  Peter Bodelier
  Margot Hofman-Ruijters
  Frans Bodelier
  Jo Ruijters
  Marjo Büsse-Vossen
 

  Medewerkers
:

  René Walenbergh
  Paul Elich

  Rondleiders
 
Peter Bodelier
  Marjo Büsse-Vossen
  Paul Elich
 

erevoorzitter
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid


PR & communicatie
algemeen medewerker
 


043 - 306 33 33
043 - 306 28 80
043 - 880 24 67
  Stichting Catharinakapel Lemiers
  Klaasvelderweg 15
  6295 AG Lemiers
  043 - 851 94 56
  info-stichting@catharinakapel-lemiers.nl

 
  Beleidsplan:

  De Stichting Catharinakapel Lemiers is opge-  
  richt met als doel het restaureren en
tot 2025
  behouden van de tot voor kort zwaar aangetaste
  schilderingen van Hans Truijen in de kapel.

  Voor de financiering van het jaarlijks onderhoud
  aan de muurschilderingen van Hans Truijen en de
  dageljkse kosten is de Stichting Catharinakapel,
  naast de inkomsten die zij genereert met haar
  rondleidingen en overige activitetien, structureel
  aangewezen op fondsen en sponsoring.
Eveneens zal het geld voor grote incidentele uitgaven, eventueel verder onderzoek en een definitieve oplossing van het vochtpro- bleem bij de overheid, uit het bedrijfsleven, fondsen van instellingen en donaties van particulieren gezocht worden.

Sinds 1 januari 2013 is de Stichting Catharinakapel Lemiers aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
, tevens als culturele ANBI.
Hierdoor gelden interessante belastingvoorwaarden voor
donateurs bij giften, schenkingen en erfenissen.


Financieel verslag 2019  en  Jaarverslag 2019


Comité van aanbeveling:

In haar doelstelling weet de stichting zich gesteund door (2013):
m
Theo Bovens
Reg van Loo
Marcel Philipp
Stijn Huijts
Marc Truijen

commissaris van de Koning in Limburg
burgemeester van Vaals, 2006-2020
Oberbürgermeister von Aachen
artistiek directeur Bonnefantenmuseum, Maastricht
beeldend kunstenaar, Meerssen

Zij bevelen bedrijfsleven, instellingen en particulieren van harte aan te investeren in het helpen instand houden van de muurschildering
.


Inschrijving KvK
RSIN (fiscaal nr.)
IBAN-
bankrekening 
BIC-nummer
54843693
8514 61 980
NL29Rabo 0393051196
RABONL2U