close up van Peter Bodelier
Peter Bodelier


stichting restauratie schildering kapel rondleiding activiteiten & verhuur financiering en sponsoring contact HOME
 
m
Peter Bodelier
is de man achter de rondleidingen en de Stichting Catharinakapel Lemiers.

Hij is opgegroeid recht tegenover de kapel en heeft haast zijn hele leven, tot 2009, een paar huizen verder in Oud-Lemiers gewoond. Zodoende heeft hij gedurende ruim 80 jaar het wel en wee van de kapel van heel dichtbij meegemaakt.

Het was hem een doorn in het oog dat de kapel na de restauratie en beschildering door Hans Truijen in 1978 leeg stond bleef staan. Hij vroeg aan het Bisdom Roermond, eigenaar van de kapel, hem de sleutel van de kapel in beheer te geven: die konden ge´nteresseerden bij hem ophalen voor een bezichtiging.
Als liefhebber van moderne kunst ging het hem zeer aan het hart dat bezoekers zich, bij het terugbrengen van de sleutel, nogal eens uitgesproken negatief uitlieten over de beschildering. Hij kwam op het idee  rondleidingen te geven met uitleg over de beschildering.
Ruim 25 jaar heeft Peter Bodelier deze rondleidingen in zijn eentje verzorgd - tientallen per jaar en dit al die jaren lang pro deo. Hij schreef een boekje over de muurschilderingen in de kapel dat hij in eigen beheer heeft uitgegeven. Het kan na een rondleiding in de kapel gekocht worden.

Doordat hij de beschilderingen van Hans Truijen steeds meer achteruit zag gaan, ontstond bij hem het plan actie te gaan voeren voor de restauratie en het behoud ervan. Op 6 maart 2012 was de Stichting Catharinakapel Lemiers een feit.

Eveneens in 2012 is Peter Bodelier begonnen een team van rondleiders op te bouwen en heeft hij twee nieuwe collega's


ingewerkt. Nu verdelen zij het steeds groter  wordende aantal rondleidingen onder elkaar. Al is hij nog lang niet van plan te stoppen met zijn inzet voor kapel en de muurschilderingen, hierdoor heeft hij het voortbestaan van zijn werk hij in ieder geval vast veilig gesteld.

Op 24 november 2012 heeft het Hare Majesteit behaagd Peter Bodelier - met name
voor zijn inzet voor kapel en muurschild- eringen - te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

                                                                                                                                                                           terug

m
Burgemeester Reg van Loo van Vaals spelt Peter Bodelier zijn Koninklijke Onderscheiding