detailfoto schade
openng restauratie en onthulling informatiezuil

stichting restauratie schildering kapel rondleiding activiteiten & verhuur financiering en sponsoring contact HOME


29 augustus 2015
openden Burgemeester Reg van Loo (li) en Gedeputeerde Ger Koopmans (re) de gerestaureerde muurschilderingen met de onthulling van een informatiezuil - een geschenk van de Provincie Limburg ter ere van de voltooiing van de restauratie.
Burgemeester Reg van Loo en Gedeputeerde Ger Koopmans
Verblijd was de Stichting Catharinakapel met de aanwezigheid van Hans Truijen's zonen en hun vrouwen
familie Truijen
Ontwerpster Lisette Zeegers in gesprek met Frater Leo Disch, beeldhouwer van de sokkel. Het bovenstuk van cortenstaal is gemaakt door de gebroeders Franssen (re).
Frater Leo Disch en Lisette Zeegers

Angelique Freidrichs, restaurator SRAL
Restaurator Angelique Friedrichs van de SRAL (boven) en Professor Schellen van de TU Eindhoven (onder) vertelden over de bijzonderheden van de restauratiewerkzaamheden.
Professor Schellen, TU Eindhoven
gasten in de kapel
uitleg restauratie
gebroeders Franssen